Ladepladsen

De første badegæster Stranden ved Løkken var velegnet til lastning og losning af skuder, og Løkken blev et stort center for skudehandelen op gennem 1800-ta1let. Skude- handlergårdene havde deres storhedstid fra 1800- tallet frem til 1870'erne. Ved åbningen af Vendsys- selbanen i 1871 blev toldstedet i Løkken nedlagt, og handelen flyttede til Hjørring. Da skudehandlertiden var slut, satsede folk i Løk- ken mest på fiskeriet. Løkken var omkring år- hundredeskiftet vestkystens største flskerleje. Der va r dog også en begyndende I u risme. I midten af 1800-tallet, da de første badegæster kom til byen, kunne Løkken minde om en mindre købstad med tegltage og store kornmagasiner. Fi- skeriet havde sin storhedstid, og mange udenbys folk fiskede fra Løkken. Man ved ikke præcist, hvornår den første bade- gæst eller turist dukkede op i Løkken, men i 1860 annoncerede Gæstgiver Lund med, at en badevogn var opstillet på stranden, og man må derfor gå ud fra, at de første badegæster på det tidspunkt var at se på stranden i Løkken. De allerførste sommergæster kom for at nyde den friske luft, solen, stranden. Det var først i løbet af 1880'erne, at det blev almindeligt at bade i havet. Der fortælles, at det skabte nogen forundring i Løkken i begyndelsen af 1880'erne, da en køb- mand fra Rudkøbing, senere justitsråd Bartholin Halvorsen, indlogerede sig hos købmand Michael Morthensen for to kr. pr. dag med det eneste for- mål at gå i vandet. Man mente, at manden var ga1. Men han var syg og havde fået det råd af en læge, at han skulle rejse til Vesterhavet og lade sig bære ud i vandet, for derefter at Iade brændingen bryde mod sin ryg. Efter et par uger var han rask og kunne selv gå ud i vandet, han havde samtidigt fået så meget smag for havbade og Løkken, at han holdt ferie her i over 40 år. I 1886 rejste den otteårige pige, Ingeborg Schau- mann Madsen, fra Slagelse til Løkken på et kur- ophold efter anbefaling af lægen, da hun var pla- get af astma og bronkitis. Dette ophold blev be- gyndelsen til, at hendes familie har holdt ferie i Løkken i over 100 år. Flere og flere fik pjnene op for badelivets glæder og helsebringende virkninger. Det var det rige borgerskab, der i begyndelsen kom til Løkken. Det var næsten udelukkende dan- skere fra de nordjyske byer og rige Københavnere, der ferierede i Løkken. De jævne Løkkenfolk har rystet på hovedet af disse menneskers sælsomme påhit: "Frivilligt at gå i vandet for sundhedens skyld". Ugebladet "Nordstjernen" bringer i 1896 en artikel, der beskriver "Et Vesterhavsbad" ved Løkken: "Ef- ter et Par Timers Kørsel kgrer man ind i Løkken, paa hvis store Torv Badehotellet Iigger - en køn gammeldags Bygning, hvis rummelige Bygnings- -. ._ :_ i,. -,'-- i'. .' StrandParti . I j. \j Strandliu i Løkken, ca. 1900. o -II] v LøKKEN .

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODc=