Historikeren Dan Hemming mener i sin bog »Guldhornenes tale«, at der med Lægæst
menes Liutgast, omtalt i midten af det 5. århundrede som en konge af Danmark, der
skulle være "rig paa guld".
Liutgast beskrives i det tyske heltedigt Nibelungenlied, nedskrevet omkring 1200,
men indholdet går tilbage til folkevandringstiden i begyndelsen af vor tidsregning og
beskrivelserne passer med andre kilder fra den tid. Sagnene kendes også fra Den
Ældre Edda. Liutgast er lig med "Hlewagastir" da "H" falder bort i germansk sprog,
Liutpold er samme som Leopold og betydningen af Lægæsts
Der vides intet med sikkerhed om hornenes oprindelige anvendelse, men det ædle
materiale og karakteren af udsmykningen tyder på, at de blev anvendt ved ritualer
ved religiøse ceremonier. Om de blev brugt som drikkehorn eller som blæse-
instrumenter vides ikke. Der fandtes på dette tidspunkt i Danmark importerede