& 44 Ó Œ
œ
Det
q = 130
œ œ œ œ
er den dan ske
C
˙
œ œ
mo
der, hvem
F
E
m
œ œ œ œ
bo gen bli ver
A
m
G
7
œ
sendt;
og
C
-
-
-
-
œ œ œ œ
hvor om vi vil
C
˙ œ œ
be de, det
F E
m
œ œ œ œ
ved hun vist om
A
m
G
7
œ
trent.
Når
C
œ œ œ œ œ
blot hun den vil
D
m7
G
7
˙
.œ jœ
vi
se sin
C A
m
-
-
-
-
œ œ œ œ
dat ter og sin
D
m7
C
œ
pog,
da
G
7
œ œ œ œ œ
bli ver rigt og
F
G
7
˙
.œ jœ
præg tigt hvert
C A
m
œ œ œ œ#
bil led'
i vor
D
7
œ
bog,
og
G
-
-
-
-
œ œ œ œ œ
der som hun vil
F
G
7
˙
.œ jœ
læ se den
C E
7
œ œ œ œ
simp le, rin ge
E
7
œ
sang,
ja,
A
m
œ œ œ œ#
så får ver set
D
7
˙ œ œ
vin ger ved
G
-
-
-
-
-
-
œ œ œ# œ
hen des stem mes
D
7
œ
klang;
thi
G
œ œ œ œ œ
end be stan digt
F
G
7
˙
.œ jœ
gæl
der det
C A
m
œ œ œ œ
gam le, gyld ne
D
m7
C
œ
ord:
Som
G
7
-
-
-
-
-
-
-
œ œ œ œ
far
kun få der
C
˙
œ œ
fin
des,
men
F
E
m
œ œ œ œ
ik ke een som
A
m
G
7
Œ
mor.
C
-
-
Prolog
Tekst: Johan Krohn 1866
Melodi: Peter Lorenzen 2012
Fra "Peters jul"
Copyright © Peter Lorenzen
1...,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,...66