& 44
..
Ó
Π.
j œ
1.Og
2.
3.
q =
110
.œ œ œ œ œ œ œ
sleb
drev
sen
den
ham
kom
hjem
sin
fra
mar
tøf
mar
ken,
fel,
ken,
da
han
C
F
œ œ œ œ .œ
kor
fik
vej
net
en
en
var
gru
fik
kørt
som
han
væk.
skræk.
smæk.
Det
Højt
Han
C
G7
C
-
-
-
-
-
-
-
.œ œ œ œ#
œ œ œ
kun
fløj
vir
ne
han
re
han
o
de
nu
ver
med
li
gær
ha
de,
det,
len
og
i
D7
G
œ œ œ#
œ ‰ œ ‰ œ
der
mens
og
for
han
han
sa'
hvi
hvæ
han:
ned':
sed':
Gæk!
Gæk!
Gæk!
Ved
Men
De
D7
G
.œ œ œ œ œ œ œ
Mor
pi
sat
tens
gen
te
dag
tog
ham
kom
ham
pi
ik
sti,
gen
ke,
og
ud
hun
de
C
G7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.. b b b
œ œ œ œ .œ j œ
med
greb
prop
den
en
ped'
blan
an
ma
ke
den
den
kniv,
en.
ned.
da
Da
de
C
G7
.œ œ œ œ œ œ œ
gøs
dan
holdt
han,
sed'
ham
for
han
fast
han
om
tænk
mar
hal
te,
ken
sen,
det
end
C
G7
C F
œ œ œ œ œ ‰ j œ
gjaldt
si
skønt
hans
ne
han
gla
la
kneb
de
ve
og
liv.
ben.
bed.
Hun
De
Til
C
G7
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
b b b
.œ œ œ œ œ œ œ
4.jul en blev han slag tet, da
Cm
Fm
œ œ œ œ .œ
fik hans hals et knæk;
den
Cm G7
Cm
.œ œ œ œ œ œ œ
gang de vred den skreg han et
Fm
G
-
b b b œ œ œ œ ‰ œ
U
‰ œ
al ler sid ste:
Gæk!
Fm
G7
.œ œ œ œ œ œ œ
lå han gan ske stil
le, han
Cm
G7
œ œ œ œ .œ
j œ
mær ked' kni ven knap,
som
Cm
G7
- - -
-
-
-
-
b b b
n n n
.œ œ œ œ œ œ œ
tog hans hvi de vin ge og
Cm G7 Cm Fm
œ œ œ œ œ ‰ j œ
rø de gå se lab.
Til
Cm G7 C
.œ œ œ œ œ œ œ
5.torvs hampi gen brag te, der
C
F
-
-
-
- -
-
-
œ œ œ œ .œ
ros te man hans vægt.
Han
C
G7
C
.œ œ œ œ# œ œ œ
æb ler fik i
ma ven og
D7
G
œ œ œ#
œ .œ
U
blev så dej ligt stegt.
En
D7
G
-
-
-
-
.œ œ œ œ œ œ œ
ju le gås det blev han, og
C
G7
œ œ œ œ .œ j œ
det er ik ke lidt, og
C
G7
.œ œ œ œ œ œ œ
mor har skummet af ham en
C G7
C F
œ œ œ œ .œ ‰
væl dig kruk ke fedt.
C G7 C
- -
-
-
-
-
Tekst: Johan Krohn 1866
Melodi: Peter Lorenzen 1986
Fars julevise
fra "Peters jul"
Copyright © Peter Lorenzen
1...,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 59,60,61,62,63,64,65,66