enkelte steder måttet ændre lidt i den originale tekst.
Disse ændringer er dog både få og små.
Ved indspilningen, som foregik i marts 1988, medvir-
kede følgende personer:
Peter Lorenzen:
Sang og guitar
Beth Christensen:
Oplæsning og kor
Asger Vang:
Alle andre instrumenter
samt kor og teknik
I dag er Asger Vang aktiv visesanger og formand for
Visens Venner i Odsherred, Beth Christensen er aktiv
visesanger og medlem af Visens Venner i Aalborg, og
Peter Lorenzen er aktiv visesanger og formand i
Visens Venner i Kolding.
.
Melodierne er indspillet på kassettebånd i Asgers
dagligstue.
Efterfølgende er de overspillet på computer som mp3-
filer af Peter Lorenzen i 2005, og endelig tilføjet
denne bog af Peter Wendelboe og Forlaget Book-A-
Book.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...66