For til gengæld er den blevet en uhyre
sjældenhed, - måske den sjældneste af alle de
mange billedbøger, der i findes i Det kgl.
Biblioteks magasiner.
Der kendes kun fire-fem eksemplarer i hele
verden - og mon der findes flere?
Se nu godt på billederne bag i bogen. Og skulle
du en dag snuble over en udgave af denne lille
bog, kan du roligt sige som husmanden, der i
17xx fandt det andet guldhorn:
,,I dag har jeg fortjent brændevín!“
Allerede i 1995, da internettet fik tilført den
grafiske brugerflade, og det blev muligt at
tilføje villeder, video og lyd til websider, lagde
jeg ”Peters Jul” på nettet med billeder og op-
læsning, så børnene selv kunne trykke på knap-
pen og då teksterne læst op.
Det blev en del af min Multimedie Julekaalnder
1995.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...66