OBS !
Melodierne er registreret hos KODA og beskyttet af
copyright, men kan dog frit spilles til eget brug i pri-
vat og lukket regi.
Ved offentlige arrangementer (med eller uden entré)
skal min tilladelse indhentes, ligesom arrangementet
skal anmeldes til KODA.
Kopiering, indspilning og udsendelse af melodierne
må kun ske med Peter Lorenzens tilladelse.
Peter Lorenzen kan kontaktes på denne mail:
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...66