Teksterne skrev Johan Krohn i 1866, da det stadig
ikke var almindeligt at have et juletræ, og hvor
julemanden endnu ikke havde fundet sin nuværende
skikkelse.
Johan Krohn kaldte sin digtsamling ”Vers for børn” –
og den var oprindeligt kun tænkt til at læse op for
hans egne børn.
På flere opfordringer blev den dog udgivet til glæde
for mange flere.
Jeg håber, at mange vil tage melodierne til sig og
spille og synge dem, så Peters jul og stemningen der-
fra kan udbredes til yngre generationer.
Julen 2012,
Peter Lorenzen
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...66