Hvad der var ,,Pietro“s jul, blev siden alle
danskes jul.
,,Peters Jul“ blev julens lovbog, og lovens
håndhævere, børnene, skal nok passe på, at alt
går lovligt til.
Oplag efter oplag er den kommet i, gang på
gang har nye illustratorer forsøgt sig, men det
er med ,,Peters Jul“ som med H. C. Andersens
eventyr: de rigtige illustrationer er de gamle -
julen er konservativ, som børnene er det.
Og med de gamle tænker man naturligvis på
Pietro Krohns tegninger fra 1870.
De rigtige gamle billeder, den rigtige gamle
,,Peters Jul“ - den fra 1866 - er glemt -
undtagen af de ganske få lykkelige, der ejer
den.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...66