Om tilblivelsen af
melodierne til Peters jul
af komponisten Peter Lorenzen – december 2012
Hvis du har tændt for din højttaler kan du, efterhån-
den som du blader i denne bog høre melodierne.
De er lavet i årene 1986-1987 som et forsøg på at
skabe en ”renæssance” – eller måske nærmere en
fornyelse af ”Peters jul” til forhåbentlig glæde for
alle, der (ligesom jeg selv) har et særligt forhold til
Johan Krohns gamle fortælling på vers.
Melodierne har jeg holdt i et toneleje, hvor de fleste
vil kunne synge dem.
Noderne til melodierne findes bagerst i bogen. De kan
frit downloades eller udskrives til eget brug. De er
forsynet med becifringer til akkompagnement.
Endvidere er noderne noteret, som første vers synges.
Andre vers kan være lidt anderledes i verserytmen,
hvorfor det kan være nødvendigt at lave opdeling
eller sammentrækning af noder.
For at tilpasse verserytmen i indspilningerne, har jeg
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...66