Krohn havde med sine jævne vers truffet
julestemningen i sit hjem så smittende godt, at
alle, der læste ,,Pe- ters Jul“, syntes, at det var
den eneste rigtige jul.
Hvad det betød, var der snart en forlÆgger,
der forstod, Wøldike hed han, de to Krohn'er
fik bestilling på en ny udgave, ganske
anderledes anselíg end den beskedne lille
førsteudgave.
Annonceret som ,,ny Pragtudgave“ udkom den
i 1870 med 24 tegninger af Pietro Krohn og
blev i denne skikkelse den klassiske danske
julebog.
Det er i høj grad ,,Peters Jnl“s skyld, at vi
allesammen hvert år danser om juletræet og
spiser risengrød med mandel i
,,Med risengrød begynde vi. Husk på, der er en
mandel i!“
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...66